Άρθρα και Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

To mindfulness έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση πολλών ιατρικών και ψυχολογικών διαταραχών και προβλημάτων. Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις:

Άγχος (Hoge, Bui, Marques, Metcalf, Morris, Robinaugh, et. al., 2013)

Άσθμα (Pbert, Madison, Druker, Olendzki, Magner, Reed, et. al., 2012)

Καρκίνος (Carlson, Doll, Stephen, Faris, Tamagawa, Drysdale, & Speca, 2013)

Χρόνιος Πόνος (Reiner, Tibi, & Lipsitz, 2013)

Διαβήτης (Hartmann, Kopf, Kircher, Faude-Lang, Djuric, Augstein, et. al., 2012)

Ινομυαλγία (Schmidt, Grossman, Schwarzer, Jena, Naumann, & Walach, 2011)

Γαστροεντερικές Διαταραχές (Zernicke, Campbell, Blustein, Fung, Johnson, Bacon, & Carlson, 2013)

Καρδιοπάθεια (Sullivan, Wood, Terry, Brantley, Charles, McGee, Johnson, et. al., 2009)

HIV (Duncan, Moskowitz, Neilands, Dilworth, Hecht, & Johnson, 2012)

Εξάψεις (Carmody, Crawford, Salmoirago-Blotcher, Leung, Churchill, & Olendzki, 2011)

Υπέρταση (Hughes, Fresco, Myerscough, van Dulmen, Carlson, & Josephson, 2013)

Κατάθλιψη (Chiesa & Serretti, 2011)

Συναισθηματικές Διαταραχές (Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010)

Διαταραχές Ύπνου (Andersen, Wurtzen, Steding-Jessen, Christensen, Andersen, Flyger, et. al., 2013)

Διαταραχές Στρες (Kearney, McDermott, Malte, Martinez, & Simpson, 2012)


Journal Articles and Publications

MBSR has been scientifically shown to be an effective complement to a wide variety of medical and psychological conditions. Below is a partial listing of medical and psychological conditions with citations of some of the benefits of mindfulness practice.

Anxiety (Hoge, Bui, Marques, Metcalf, Morris, Robinaugh, et. al., 2013)

Asthma (Pbert, Madison, Druker, Olendzki, Magner, Reed, et. al., 2012)

Cancer (Carlson, Doll, Stephen, Faris, Tamagawa, Drysdale, & Speca, 2013)

Chronic Pain (Reiner, Tibi, & Lipsitz, 2013)

Diabetes (Hartmann, Kopf, Kircher, Faude-Lang, Djuric, Augstein, et. al., 2012)

Fibromyalgia (Schmidt, Grossman, Schwarzer, Jena, Naumann, & Walach, 2011)

Gastrointestinal Disorders (Zernicke, Campbell, Blustein, Fung, Johnson, Bacon, & Carlson, 2013)

Heart Disease (Sullivan, Wood, Terry, Brantley, Charles, McGee, Johnson, et. al., 2009)

HIV (Duncan, Moskowitz, Neilands, Dilworth, Hecht, & Johnson, 2012)

Hot Flashes (Carmody, Crawford, Salmoirago-Blotcher, Leung, Churchill, & Olendzki, 2011)

Hypertension (Hughes, Fresco, Myerscough, van Dulmen, Carlson, & Josephson, 2013)

Major Depression (Chiesa & Serretti, 2011)

Mood Disorders (Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010)

Sleep Disturbances (Andersen, Wurtzen, Steding-Jessen, Christensen, Andersen, Flyger, et. al., 2013)

Stress Disorders (Kearney, McDermott, Malte, Martinez, & Simpson, 2012)