ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 
 

Εμπιστευτικότητα

Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε ηλεκτρονικά ή μέσα από έντυπες φόρμες για τα προγράμματά μας αλλά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των retreats μας ως απολύτως εμπιστευτικές.

Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μοιράζεται την προσωπική του ιστορία και να γνωρίζει ότι θα κρατηθεί εμπιστευτική. Δεν μοιραζόμαστε ποτέ προσωπικές πληροφορίες συμμετεχόντων χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους.


Σχέση εκπαιδευτών με τους συμμετέχοντες

Σεβόμαστε όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Επικοινωνούμε με απλό, συμπονετικό και ξεκάθαρο τρόπο.

Ο στόχος μας είναι να λαμβάνουμε υπόψιν και να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οποιαδήποτε συναισθηματική, πνευματική ή σωματική ανάγκη των συμμετεχόντων μας.

Δεν προσφέρουμε ποτέ ψυχολογικές ή ιατρικές συμβουλές στους συμμετέχοντες εκτός από αυτές που έχουν να κάνουν άμεσα με την πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές που διδάσκουμε και ο ρόλος μας δεν υποκαθιστά με κανέναν τρόπο το ρόλο του θεράποντα ιατρού/ψυχολόγου/ψυχιάτρου. Στις περιπτώσεις όπου το κρίνουμε απαραίτητο, παραπέμπουμε τους συμμετέχοντες σε ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας.

Δεν πρεσβεύουμε διδασκαλίες με τις οποίες οφείλουν να συμφωνούν οι συμμετέχοντες στα προγράμματά μας. Αντιθέτως, ενθαρρύνουμε την κριτική σκέψη και ο ρόλος μας έγκειται στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν σε κάθε ασκούμενο να ανακαλύψει μέσα από την πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές που διδάσκουμε, την έμφυτη σοφία και τις δυνατότητες που υπάρχουν ήδη μέσα του για αλλαγή και θεραπεία.

Το περιεχόμενο και τα προγράμματά μας που αφορούν παιδιά κάτω των 18 ετών, προορίζονται για χρήση με την παρουσία ή τη γνώση και την έγκριση των γονέων/κηδεμόνων.


Ακεραιότητα

Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματά μας έχουν το δικαίωμα να παραπονεθούν ή να εκφράσουν προβληματισμούς και αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να διευθετήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει.


Ασφάλεια

Η πρώτη μας μέριμνα στη διοργάνωση οποιουδήποτε σεμιναρίου, εκπαιδευτικού προγράμματος ή retreat είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την απομάκρυση οποιουδήποτε επιδεικνύει συμπεριφορά που κρίνουμε ότι καθίσταται επικίνδυνη για την ασφάλεια της ομάδας ή εμποδίζει τη δημιουργία ενός ανοιχτού κλίματος συνεργασίας που επιτρέπει την πρακτική εξάσκηση και την εκπαιδευτική διεργασία.